การทำระเบิดควัน ต้องเตรียมดังนี้ 1. ลูกปิงปองขาว 2. กรรไกร 3.กระดาษฟรอย
..................................วิธีการทำ..................................
1. นำกรรไกรมาตัดลูกปิงปองไห้เป็นชิ้น เล็กๆ
2. นำผงปิงปองมาใส่ใน กระดาษฟรอยที่เตรียมไว้
3. ม้วนกระดาษฟรอยให้เป็นก้อน
4. จุดไฟเผากระดาษฟรอยที่เราห่อปิงปองผงไว้ ซัก 3 วินาที แล้วจะเกิดควันขึ้น
จากนั้นปล่อยลงพื้นจะเกิด การระเบิดที่ไม่รุนแรง(เราสามารถยืนดูได้) ระเบิดที่ว่า จะมีควันพุ่งออกมา

edit @ 13 Jan 2009 18:50:13 by Mr.Z

edit @ 13 Jan 2009 18:59:57 by Mr.Z

Comment

Comment:

Tweet